R e p l a c e m e n t s


'Das Tor, Neuenhaus' , 2001
Hoog 325cm, wijdte 475cm.
IJzer, leem, zout.
foto Thijs Quispel

In het project Replacements gaat het om verplaatsingen, in het bijzonder van markante architectuur. Een monumentale poort uit het Duitse Neuenhaus zet zij omgekeerd neer in de tentoonstellingsruimte ‘Ripperdapark 12’ te Haarlem op een deken van Deldens zout.. In tegengestelde richting gaat zij met het Retirade- gebouwtje van het Haarlemse NS-station naar het Overijsselse Delden, waar het als drie dimensionale tekening een centrale plaats gaat inneemt in de installatie ‘Retirade Haarlem’ in Perron 1. De Retirade op het station in Haarlem plaatst zij vervolgens in de spot als ‘de denker’.

Íngrepen naar willekeur, die vervolgens uitnodigen tot samenhang.

Dec.2001

Replacements: 'de Retirade Haarlem' , 2001