Tentoonstelling 'Zummer'

in Kunstpaviljoen, Nieuw Roden

van 15-04-2000 t/m 21-05-2000

Opening: zaterdag 15 april om 16.00 uur. U bent van harte welkom!

Bij de opening is een brochure beschikbaar met enige fotomateriaal van de installatie en tekeningen almede een tekst 'Verdwijnpunt' van Irene de Graaff, kunsthistoricus. Op verzoek kan deze worden toegezonden.

Kunstpaviljoen Nieuw Roden is open van donderdag t/m zondag van 13-17 uur
Adres: Zevenhuisterweg 4b 9311 VB Nieuw Roden, telefoon 050 5016383

Verdwijnpunt (Vanishing point(click for english text))

Het thema is klassiek: vanuit de ruimte binnen wordt via de kunst een relatie gelegd met de natuur buiten. Beroemde voorbeelden zijn de villa's van Renaissance-architecten, die het ontwerp van hele gebouwen baseerden op dit principe. Meer eigentijds waren de Land Art projecten van Robert Smithson, waarbij ingrepen in moeilijk bereikbaar landschap gepresenteerd werden door middel van foto's en tekeningen in een galerie of museum, zodat een abstracte inside/outside relatie ontstond. Immers, door kennis te nemen van het geëxposeerde beeldmateriaal binnen ontstond in het bewustzijn van de beschouwer een connectie met het afwezige kunstwerk buiten, en volgens de vele verzamelde teksten van Smithson was dat door de kunstenaar ook zo bedoeld.

Bij de nieuwe installatie van beeldhouwster Joos Clijsen, die naar een vergelijkbaar principe is opgezet, hoeft de toeschouwer geen theoretische geschriften te doorvorsen om de gedachte te kunnen volgen. Niet omdat het werk minder complex zou zijn of eenduidig, maar omdat de inside/outside relatie visueel kan worden waargenomen. Het grote raam in de tentoonstellingsruimte biedt namelijk een riant uitzicht op de oorsprong van de geëxposeerde tekeningen en objecten. De grote zwart/wit tekeningen tonen onder andere de door het venster zichtbare horizon, terwijl de manshoge monumentale sculpturen hun vorm en materiaal ontlenen aan de op de horizon nog net waarneembare bomen en de aarde: de organisch aandoende, wat onregelmatige vormen zijn geabstraheerde boombladeren, uitgevoerd in leem. De beelden zijn dus een interpretatie en transformatie van elementen in de reeds aanwezige toestand.

Op een soortgelijke manier verhoudt het huidige werk van Clijsen zich tot haar bestaande oeuvre, het is eveneens een interpretatie en transformatie van ideeën in vroeger werk. Monumentaliteit en aardsheid zijn regelmatig terugkerende karakteristieken daarin, evenals de soms haast paradoxaal aandoende vereniging van tegengestelden, zoals abstractie en organische materie, verleden en toekomst, ver weg en dichtbij, zelfs zo dichtbij dat de menselijke proporties als maatstaf voor de beleving van ruimte, als bij een virtual reality ervaring, worden weggevaagd.

De bezoeker wordtgeconfronteerd met de noodzaak tot heroriëntering van zichzelf in relatie tot de gepresenteerde situatie, wat is zijn positie onder de hemel als de vertrouwde criteria veranderen?

Het werk van Clijsen geeft uiteraard geen antwoord op die vraag, het relativeert slechts de gebruikelijke conditionering. Een boomblad is in het voorjaar nog niet voltooid, pas in een nog onbekende toekomst zal het, groeiend aan de boom, tot ontplooiing kunnen komen. Zo zal een driedimensionaal model van een boomblad, dat zich qua formaat kan meten met een robuuste bezoeker, zich in de geest van die bezoeker moeten ontwikkelen tot een nieuw idee omtrent de perceptie van boombladeren, of de weergave daarvan; zeker wanneer het oorspronkelijke blad zich niet alleen onzichtbaar ver weg aan de einder bevindt, maar ook nog onkenbaar ver weg in de tijd.

Vanuit een ander standpunt gezien is immers ook een bezoeker van de tentoonstelling, zelfs een robuuste, niet meer dan een punt op iemands horizon, onzichtbaar in een onbekende dimensie.


Irene de Graaff
Amsterdam 10 maart 2000


Foto: Tijs Quispel

Schets met raam
Jaar 2000
Materiaal Syberisch krijt / Oost Indische inkt
Afmeting 50 x 200 cm

 
 


Foto: Tijs Quispel

'Zummer'
Jaar 2000
Materiaal Syberisch krijt / Oost Indische inkt
Afmeting 140 x 300 cm 
 

Foto's: Tijs Quispel

Zonder Titel
Jaar 2000
Materiaal Inkt op papier
Afmeting 30 x 24 cmFoto: Joos Clijsen

Zummer: Installatie

Foto: Joos Clijsen

Zummer: Silhouet / detail