Apocalyps

20 maart t/m 20 april 2003
  • sculptuur
20 april 2003

eerste paasdag 16:00 uur

  • opening sculptuur
  • geluidsperformance
27 april 2003 herhaling performance
  • 11.00 uur
  • 15.00 uur
20 t/m 28 april 2003
  • sculptuur
  • video

Klik op de flyer om de folder op te halen (pdf)

Vier weken staan zware loden kisten, 24 in getal, opgesteld in het hart van
de kerk. De kleur van het lood komt zo nauw overeen met de grijszwarte
glanzende zerken, dat het lijkt alsof het geheel uit de bodem oprijst. Deze
suggestie wordt versterkt door de lichtinval uit de hoge ramen. Een ware
onderdompeling in licht en kleur, waardoor de sculptuur als vanzelfspreken
is opgenomen in het totaal. Aanvankelijk houden de deksels een prijs te geven
geheim verborgen.

De stilte van dit beeld wordt doorbroken als op Pasen de deksels van de kisten
worden gelicht en de inhoud ervan zichtbaar wordt. Vierentwintig kettingtakelaars
volvoeren dit openingsritueel naar een compositie van Hans Asselbergs.
De componist Asselbergs brengt het ratelende geluid van takels samen met
(ongewone) klanken van het Christiaan Müllerorgel, bespeeld door Anton Pauw,
organist van de Grote- of St. Bavokerk.

Het openen van de kisten is de kernhandeling in een performance, waarin voor
een ogenblik aaneengesloten drie stadia van ‘Apocalyps’ te zien zijn. Na deze
theatrale gebeurtenis keert de rust terug en staan de kisten geopend met de
deksels langszij. Het gehele evenement is door Sonja Wyss, videokunstenaar,
vanuit een eigen invalshoek vastgelegd. Deze video wordt vanaf 20 april regelmatig
in de kerk getoond.

Joos Clijsen, beeldend kunstenaar, ontwikkelde Apocalyps nadat zij door de stichting
Stem in de Stad was gevraagd in een van de kerken in Haarlem iets te
doen. Eerdere installaties in andere kerken vormden daarvoor de aanleiding. Zij
koos voor de Grote- of St. Bavokerk en concentreerde zich op de monumentale
vloer met de talloze grafzerken. De samenhang in beeld, geluid, beweging, licht
en kleur op deze plek doet in de beleving van Clijsen een dramatisch ritueel ontstaan,
dat voelt als ‘het openen der aarde’. Gewaarwordingen, die zij duidt als
oerdrama van de Apocalyps.

De Grote- of Sint Bavo Kerk, Grote Markt, Haarlem is van maandag t/m zaterdag geopend
van 10.00 tot 16.00 uur. Entree 1,50. Toegang is vrij op 1e Paasdag 20 april en 27 april.
Informatie: 023 - 5316047 (LET OP: ander nummer dan het nummer in de folder!). Zie ook www.joos-clijsen.nl en www.bavo.nl

Met dank aan: Grote- of Sint Bavo Kerk, Gemeente Haarlem, Provincie Noord-Holland, SKA, Koninklijke Jongeneel, MZK, Witex
Dakproducten, LenoirSchuring, A.J.van der Pigge bv, Scheepswerf Chinook, Stork Materieel bv, Haarlem Promotie, Scan Studio
Heemstede, Bacchus Wijnhuis

FOTOGRAFIE: Thijs Quispel DRUKWERK: LenoirSchuring VORMGEVING: Charlotte Heerkens