R e p l a c e m e n t s:

d a s T o r N e u e n h a u sReplacements: 'Das Tor, Neuenhaus' , 2001
Hoog 325cm, wijdte 475cm.
IJzer, leem, zout.
foto Thijs Quispel

 Onderdeel van installatie: Replacements